Leczenie lekomanii

Leczenie lekomanii
Dojrzałeś do tego, aby podjąć terapię dla alkoholików?Zadzwoń więc do OAZA, ośrodka leczenia uzależnień na detoks alkoholowy. Jest tu zatrudniony zespół doświadczonych psychoterapeutów oraz pielęgniarek. Leczenie uzależnień odbywa się na oddziałach terapeutycznych, które w większości refundowane są przez publiczną służbę zdrowia. Leczenie zazwyczaj 4-8 tygodni. Nawet jeśli skończysz terapię – możesz liczyć na całoroczne wsparcie od ośrodka terapii uzależnień. Polega ono na uczestnictwie w spotkaniach terapeutycznych. Ośrodek specjalizuje się też w terapii osób uzależnionych od narkotyków, lekomanów i osób uzależnionych od komputera.
Zgłoś stronę:

Usługa Chwilowo niedostępna.